EPIMAL G20
search
  • EPIMAL G20

EPIMAL G20 grunt na posadzki

106,89 zł Brutto

86,90 zł netto

Epoksydowy grunt pod farbę.
Opakowanie: 2 L
Ilość
Produkt dostępny w magazynie

<p>ZAGRUNTUJ POSADZKĘ PRZED MALOWANIEM EPOKSYDEM. </p> <p> Dwuskładnikowy wodorozcieńczalny preparat epoksydowy do gruntowania powierzchni budowlanych wewnątrz i na zewnątrz. Zalecany pod wysokiej jakości farby epoksydowe wodorozcieńczalne. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecany do gruntowania elementów betonowych, np. posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych.Opakowania 10 lir. pod zapytanie. </p> <p> PRZEZNACZENIE:<br /> Produkt jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym preparatem do gruntowania, przeznaczonym do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecany jest do stosowania pod wysokiej jakości farby epoksydowe wodorozcieńczalne. Daje po wyschnięciu przezroczystą warstwę. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, materiały drewnopochodne, płyty kartonowo – gipsowe. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Szczególnie zalecany jest do gruntowania elementów betonowych, np. posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła). Produkt posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością. Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy-poliaminowego.</p><p></p> PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:<br /> Jest gruntem gotowym do użycia. Nie wolno mieszać z gruntami akrylowymi. Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do zagruntowania należy dokładnie odpylić i odtłuścić. Szczególnie ślady olejów i smarów zneutralizować, a w razie potrzeby podkuć na głębokość nasiąkniętego smarem lub olejem podłoża. Następnie uzupełnić zaprawą. Oczyścić z mchu i porostów. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, na zewnątrz i przy naprawie posadzek – zaprawą cementową. Malowana powierzchnia może być lekko wilgotna, ale nie powinna być mokra. Po dodaniu utwardzacza do gruntu mieszać całość przez 2 minuty. Grunt po wymieszaniu z utwardzaczem powinien zostać zużyty w ciągu 2 godzin. <p></p> ZALECENIA BHP:<br /> Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi produktami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z produktem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. <p></p>UWAGI: <br /> Przed stosowaniem grunt dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji grunt: utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki oraz jej innych parametrów wytrzymałościowych.Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie.Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami.Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować późniejsze łuszczenie się powłoki finalnej farby nawierzchniowej oraz utratę uprawnień gwarancyjnych.Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.Chronić przed zamarznięciem.
25 Przedmioty

Opis

malować
wałkiem / pędzlem lub natryskiem
stosować i przechowywać w temp.
+15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
norma
PN-C-81906-2003
zalecana ilość warstw
1-2
wydajność
8-12 m2/l w zależności od chłonności podłoża
mycie urządzeń i rozcieńczanie
woda
Atest Higieniczny
NIZP-PZH
gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji
opakowania
zestaw (A+B) grunt 1.8 l / utwardzacz 0.2 l
czas schnięcia
przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia) - 2 godz.
gęstość
ok. 1.0 g/cm3
zalecana proporcja
1.8 l gruntu i 0.2 l utwardzacza
pełne utwardzenie
po 7 dniach
produkt dwuskładnikowy
(A+B)
ruch pieszy
po 24 godz.
nakładanie następnej warstwy gruntu
po 1 godz. do poprzedniej
nakładanie farby nawierzchniowej
po ok. 2 godz.
czas przydatności do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem
ok. 2 godz.

Specyficzne kody

ean13
5904922280562

Zobacz także