EPIMAL STAL
search
  • EPIMAL STAL

EPIMAL STAL podkład antykorozyjny

zł102.83 Tax included

zł83.60 tax excl.

Epoksydowy, antykorozyjny grunt pod farbę.
Opakowanie: 0.7 L
Kolor: Szary
Quantity
Produkt dostępny w magazynie

<p>ZAGRUNTUJ OGRODZENIA METALOWE, PRZĘSŁA STALOWE.</p> <p> Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych.Daje trwałą, wodoodporną, powłokę w znacznym stopniu odporną na czynniki chemiczne. Zawiera pigmenty antykorozyjne i inhibitory korozji na bazie surowców nie zawierających związków ołowiu, chromu, kadmu. Dostępne kolory: szary, czerwony tlenkowy. </p> <p>PRZEZNACZENIE: EPIMAL STAL jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, szczególnie powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, jak: powierzchnie betonowe (np. posadzki, konstrukcje, ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), tynk, cegły. EPIMAL STAL daje trwałą, wodoodporną, powłokę antykorozyjną w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp. Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, pigmenty antykorozyjne, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy – poliaminowego.</p> <p>Produkt posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością.</p> <p>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE: Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w żaden inny sposób modyfikować jej składu. Podłoże powinno być suche, nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z pozostałości rdzy przez szlifowanie, a w szczególnych przypadkach przez piaskowanie. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Po wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Farba nie jest powłoką finalną – przed oddaniem do eksploatacji powinna zostać pokryta farbą nawierzchniową, np. EPIMAL 200 firmy Pigment.</p> <p>ZALECENIA BHP: Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi produktami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z produktem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.</p> <p>UWAGI: Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba : utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki i innych parametrów technicznych. Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami. Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych. Chronić przez zamarznięciem.</p>
25 Items

Data sheet

malować
wałkiem
stosować i przechowywać w tem.
15÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
norma
PN-C-81906
zalecana ilość warstw
1-2
wydajność
6-8 m²/L (w zależności od metody nakładania)
gwarancja
18 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym
opakowania
(zestaw A+B) 0
kolory
szary
czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C)
30 minut
czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C)
ok. 2 godz.
prawidłowa proporcja
4
temperatura malowanego podłoża i powietrza
15÷25°C minimum 3°C powyżej punktu rosy)
gęstość farby
ok. 1
mycie narzędzi(do czasu utwardzenia)
woda
7 L
5 L
zawartość części nielotnych
45±1% obj.
natrysk hydrodynamiczny
średn. dyszy 0
pędzlem lub natryskiem
1
5 L utwardzacza
3
pełne utwardzenie po 7 dniach
6
ciśn. na dyszy 120-230 bar
2
czas schnięcia przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%
pyłosuchość ok. 2 godz.
5 g/cm³
12
nie uszkodzonym opakowaniu)
15

Specific References

ean13
5904922281552

You might also like